Smart-Up Lab

Innovation Day
July 18, 2019
Smart Teacher
July 19, 2019

Opis: 4-miesięczna interdyscyplinarna szkoła innowacji i przedsiębiorczości

Grupa docelowa: studenci, doktoranci, naukowcy, przedsiębiorcy, również anglojęzyczni

Korzyści dla uczestnika: poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie budowy innowacyjnych produktów i usług, a także przedsiębiorczości,