Smart Teacher

Smart-Up Lab
July 18, 2019
Innovative Fellowship
July 19, 2019

Opis: szkolenie wykładowców z dziedziny kreowania innowacyjnych pomysłów wśród studentów

Grupa docelowa: wykładowcy UM i innych uczelni

Korzyści dla uczestnika: rozwój wiedzy i umiejętności dydaktycznych