Innowacje w Medycynie

Forge of Talents
July 19, 2019
Awareness Day
July 19, 2019

Opis: 1-dniowy konkurs na najlepsze innowacyjne projekty, które następnie można zmienić w aplikacje do projektów innowacyjnych EIT Health (3 mln EUR).

Grupa docelowa: uczestnicy programu akceleracyjnego MediHUB C9

Korzyści dla uczestnika: dyskusja nad projektami innowacyjnymi, wstęp do wspólnego przygotowywania wniosków do EIT Health, wsparcie CIiTT