Innovative Fellowship

Smart Teacher
July 19, 2019
Summer School
July 19, 2019

Opis: 3-miesięczna szkoła Biodesign dla studentów i doktorantów

Grupa docelowa: studenci i doktoranci (cała Europa)

Korzyści dla uczestnika: intensywny rozwój umiejętności w zakresie nauk biomedycznych