Innovation Day

Smart-Up Lab
July 19, 2019
Forge of Talents
July 19, 2019

Opis: 1 lub 2-dniowe wydarzenie, w czasie którego pracujemy nad challengem zaproponowanym przez firmę lub uczelnię/szpital (metodologią Design Thinking); przewidziane nagrody (rzeczowe lub wstęp do projektów CIiTT)

Grupa docelowa: studenci, doktoranci z różnych uczelni, absolwenci, naukowcy, przedsiębiorcy (ważne, aby stworzyć interdyscyplinarne grupy); również anglojęzyczni, max 50 osób (3 grupy, 3 challenge)

Korzyści dla uczestnika: poznanie oferty programu akceleracyjnego, rozpoczęcie współpracy z CIiTT