Awareness Day

Innowacje w Medycynie
July 19, 2019
Silver Starters
August 14, 2020

Opis: 1-dniowe wydarzenie podsumowujące działalność i projekty CIiTT, promocja i prezentacja Success Stories.

Grupa docelowa: uczestnicy projektów CIiTT w danym roku

Korzyści dla uczestnika: zapoznanie się z pełną ofertą CIiTT, wymiana doświadczeń.