Hard Skills 2019
January 28, 2019

Silver Starters PL

DOŁĄCZ DO SILVER STARTERS!

Co oferujemy?

Silver Starters to program realizowany przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi w ramach międzynarodowej sieci Przedsiębiorczości i Innowacji EIT Heath.

Pragniesz:
- zmienić swoją ścieżkę zawodową
- rozpocząć nową
- zrealizować swoje zawodowe marzenia
- pogłębić wiedzę z zakresu przedsiębiorczości

Dołącz do programu składającego się z cyklu szkoleń z zakresu przedsiębiorczości realizowanego we współpracy z partnerami z Holandii, Portugalii i Włoch.

Dla kogo?

Zapraszamy osoby w wieku 50+

W jaki sposób?

8-tygodniowy (październik/listopad) trening złożony z kursów e-learningowych i stacjonarnych prowadzonych w języku polskim. Wszyscy uczestnicy otrzymają pomoc trenerów i ekspertów. Wypracowane w trakcie zajęć pomysły wezmą udział w konkursie, najlepsze z nich zostaną wyróżnione.
.

DOŁĄCZ DO LIDERÓW INNOWACJI!

Rejestracja zakończona.

Kontakt:

Ewa Nocuń - ewa.nocun@umed.lodz.pl
Anna Bojanowska-Sosnowska -
anna.bojanowska-sosnowska@umed.lodz.pl