Całość programu

August 14, 2020

Silver Starters

Opis: 8-tygodniowy cykl szkoleń z zakresu nowoczesnej przedsiębiorczości łączący warsztaty stacjonarne ze szkoleniami on-line. Grupa docelowa: osoby 50+ Korzyści dla uczestnika: Wszyscy uczestnicy otrzymają pomoc trenerów..Read More
July 19, 2019

Awareness Day

Opis: 1-dniowe wydarzenie podsumowujące działalność i projekty CIiTT, promocja i prezentacja Success Stories. Grupa docelowa: uczestnicy projektów CIiTT w danym roku Korzyści dla uczestnika: zapoznanie się z..Read More
July 19, 2019

Innowacje w Medycynie

Opis: 1-dniowy konkurs na najlepsze innowacyjne projekty, które następnie można zmienić w aplikacje do projektów innowacyjnych EIT Health (3 mln EUR). Grupa docelowa: uczestnicy programu akceleracyjnego..Read More
July 19, 2019

Forge of Talents

Opis: 1-dniowe wydarzenie – pitchowanie przed inwestorami + Speed Dating. Grupa docelowa: Udział biorą zespoły z programu akceleracyjnego MediHUB C9 i zaproszeni goście. Korzyści dla uczestnika: możliwość..Read More
July 19, 2019

Innovation Day

Opis: 1 lub 2-dniowe wydarzenie, w czasie którego pracujemy nad challengem zaproponowanym przez firmę lub uczelnię/szpital (metodologią Design Thinking); przewidziane nagrody (rzeczowe lub wstęp do projektów..Read More
July 19, 2019

Smart-Up Lab

Opis: 4-miesięczna interdyscyplinarna szkoła innowacji i przedsiębiorczości Grupa docelowa: studenci, doktoranci, naukowcy, przedsiębiorcy, również anglojęzyczni Korzyści dla uczestnika: poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie budowy innowacyjnych produktów..Read More
July 19, 2019

Bootcamp

Opis: 1 lub 2 miesięczne szkolenia i walidacja projektu Grupa docelowa: startupy (cała Europa) Korzyści dla uczestnika: rozwój startupu w ramach międzynarodowego programu, zwiększenie potencjału biznesowego
July 19, 2019

Smart Teacher

Opis: szkolenie wykładowców z dziedziny kreowania innowacyjnych pomysłów wśród studentów Grupa docelowa: wykładowcy UM i innych uczelni Korzyści dla uczestnika: rozwój wiedzy i umiejętności dydaktycznych
July 19, 2019

Summer School

Opis: 2-tygodniowa szkoła letnia dla studentów z całej Europy Grupa docelowa: studenci, doktoranci, absolwenci (cała Europa) Korzyści dla uczestnika: rozwój wiedzy i umiejętności, zachęcenie do innowacyjnego myślenia